Live and Archived Meetings

 • May 19, 2020

 • May 12, 2020

 • May 5, 2020

 • April 21, 2020

 • April 7, 2020

 • March 17, 2020

 • March 2, 2020

 • February 18, 2020

 • February 4, 2020

 • January 28, 2020

 • January 14, 2020

 • December 17, 2019

 • December 3, 2019

 • November 19, 2019

 • November 5, 2019

 • October 15, 2019

 • October 1, 2019

 • September 17, 2019

 • September 3, 2019

 • August 15, 2019

 • July 30, 2019

 • Board of Education Live Stream

 • June 18, 2019

 • June 5, 2019

 • May 21, 2019

 • May 7, 2019

 • April 30, 2019

 • April 16, 2019

 • April 2, 2019

 • Board of Education March 19, 2019

 • Board of Education March 5, 2019

 • Board of Education February 19, 2019

 • Board of Education February 5, 2019

 • Board of Education January 15, 2019

 • Board of Education December 1, 2018

 • Board of Education December 4, 2018

 • Board of Education November 20, 2018

 • Board of Education November 6, 2018